euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

VŠVU Bratislava - Katedra priemyselného dizajnu

 

Ateliér Industrial dizajn Ateliér Produkt dizajn Ateliér transport dizajn

1.

Charakteristika ateliéru:

Študent pracuje na ateliérových zadaniach, ktoré majú rôznorodý charakter - krátkodobé cvičenia, ucelené projekty, súťaže a pod. Podľa ich zložitosti a náročnosti rieši študent za semester jeden alebo viac projektov. Zadania sú koncipované podľa smerovania ateliéru a plne rešpektujú proces dizajnérskej tvorby v používaní bohatej škály navrhovacích technológií.


2.

Charakteristika ateliéru:

Študenti sú provokovaní k širšiemu chápaniu dizajnu v kontexte súčasnej polemiky o ďalšom vývoji globálnej postindustriálnej spoločnosti, ku kritickému pohľadu na dopad konzumu, k skutočným potrebám človeka. Riešenia tematických problémov majú zdôrazňovať individualitu, vypovedať o autorovi s dôrazom na experiment, senzibilitu a sémantickú výpoveď.

1.

Charakteristika ateliéru:

Priestor oddelenia je vymedzený problematikou dopravných zariadení v celom spektre zložitosti od konkrétnych riešení až po koncepčné štúdie v zmysle členenia katedry. Oddelenie je úzko prepojené s priemyselnou sférou, ktorá aktívne vstupuje do diania ateliéru cez transfer najaktuálnejšieho know-how, tém a materiálov. Možnosť výberu špecializovaného ateliéru po ukončení každého semestra a zahraničné pobyty dávajú študentovi možnosť aktívne formovať profil vlastného vzdelania.

Doplňujúce aktivity: pravidelná stáž v koncernových štúdiách. Príležitostné prednášky

www.vsvu.sk


Ohodnoťte:
5%

Hodnotené 50 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS