euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

VŠVU Bratislava - Katedra grafického dizajnu

 

Bakalárske štúdium: počas 5 semestrov študentom zadávam v každom semestri jednu hlavnú úlohu, na ktorej pracujú priebežne celý semester a tri až päť menších vedľajších úloh.

Bakalárske štúdium: počas 5 semestrov študentom zadávam v každom semestri jednu hlavnú úlohu, na ktorej pracujú priebežne celý semester a tri až päť menších vedľajších úloh, ktoré spracovávajú v kratších časových intervaloch (1-2 týždne). V 6. semestri študent realizuje bakalársku diplomovú prácu, ktorú mu zadávam po vzájomnej konzultácii tak, aby bola vyváženou súčasťou bakalárskeho štúdia absolventa. Pri komponovaní celej zostavy hlavných aj vedľajších úloh bakalárskeho štúdia sa snažím v rámci reálnych možností obsiahnúť čo najširšie spektrum problematiky grafického dizajnu. Popri štúdijných úlohách priestor majú aj zadania, ktoré sa snažím citlivo vyberať pre komerčnú spoluprácu v praxi, či spracovanie priamej zákazky pre objednávateľa, ak nám takéto zadanie vhodne dopĺňa štúdijný plán. Celkové portfólio zadaných tém a ich realizácii v konečnom dôsledku preverí schopnosť študenta riešiť náročné úlohy v oblasti GD a ovládať pracovné postupy.

Magisterské štúdium: počas ZS v piatom ročníku študenti dostanú úlohu výskumného charakteru, na ktorej pracujú priebežne celý semester. Poslaním a zmyslom riešenia tejto úlohy je mapovať inovatívne možnosti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie vôbec. V LS piateho ročníka riešia úlohu, ktorá v sebe kumuluje výsledky tvorivého bádania v predchádzajúcom semestri. Komplexné potvrdenie kreatívnych schopností poslucháča magisterského štúdia prebieha v 6. ročníku počas realizácie magisterskej diplomovej práce. Diplomant si volí tému, definuje charakter projektu a celkový rozsah a mediálne rozpätie sa určuje po našej vzájomnej konzultácii.

Doplňujúce aktivity: Súčasťou štúdia sú workshopy a domáce alebo zahraničné štúdijné podujatia. Študent popri štúdiu musí permanentne reali-zovať vlastnú autorskú tvorivú prácu, ktorú chápem ako pevnú súčasť jeho štúdijného programu. Snahou ateliéru je zapájať študentov do výstavných a iných prezentačných aktivít ako aj rôznych domácich a zahraničných súťaží.

Autor obrázku: Dávid Jablonovský


Ohodnoťte:
0%

Hodnotené 44 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS