euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

Richard Meier

 

Richard Meier sa narodil v Newarku, v New Jersey v roku 1934 kde v roku 1957 ukončil univerzitu Cornell. Neskôr spolupracoval s mnohými architektmi ako Skidmore, Owings a Merrill a Marcel Breuer.

Richard Meier sa narodil v Newarku, v New Jersey v roku 1934 kde v roku 1957 ukončil univerzitu Cornell. Neskôr spolupracoval s mnohými architektmi ako Skidmore, Owings a Merrill Marcel Breuer. Richard Meier vykonával svoju funkciu sám od roku 1963. Jeho prax zahŕňali byty, súkromné domy, múzeá, najnovšie technologické a zdravotnícke zariadenia, obchody a dokonca aj také veľké zákazky ako súdne budovy a radnice v Spojených Štátoch Amerických a v Európe.

Medzi jeho najznámejšie projekty patria múzeum Museum High v Atlante, Frankfurt Museum for Decorative Arts (pre úžitkové umenie) v Nemecku, televízia Canal + v Paríži, Hartfordská škola v Conecticut, Atheneun v New Harmony, Indiana a Bronx Developmental Center v New Yorku. Všetky tieto projekty získali národné ocenenie od Amerického inštitútu architektov (AIA).

V roku 1984 bola Richardovi Meierovi udelená Pritzkerova cena, čo predstavuje najvyššie vyznamenanie v oblasti architektúry a častokrát sa stotožňuje s Nobelovou cenou. V tom istom roku bol Richard Meier poverený prestížnou úlohou navrhnúť nové Getty Centre v Los Angeles, v Kalifornii v hodnote 1 bilióna dolárov.

Odkedy sa  Richard Meier začal zaoberať architektúrou, získal špecifický a nemenný postoj k navrhovaniu budov. Hoci je v jeho neskorších projektoch badať isté zlepšenie v porovnaní so skoršími projektmi, v obidvoch prípadoch jasne vychádza z tých istých konceptov dizajnu. Meier s obdivuhodnou dôslednosťou a oddanosťou ignoroval módne trendy modernej architektúry a udržal si svoju vlastnú filozofiu dizajnu. Vytvoril niekoľko neobyčajných, nadväzujúcich na seba návrhov. Meier zvyčajne navrhuje biele tvary Neo-Corbusian so smaltovanými panelmi a sklom. Tieto konštrukcie sa väčšinou podobajú držadlám a zábradliam. Hoci všetky majú podobný vzhľad, Meier dokáže vytvoriť nespočetné množstvo variácií aj zo svojho neobyčajného námetu.

Richard Meier, ktorý je hlavným predstaviteľom „newyorskej päťky", ktorá do druhej polovici šesťdesiatych rokov zahŕňala aj niektorých z lídrov hnutia Post-Modernizmu - Peter Eisenman, John Hejduk, Michael Graves a Charles Gwathmey, vytvára dizajny s jednotnou témou, ktorá je založená na modernistickej viere v puristickú architektúru. Biele sochárske diela Richarda Meiera vytvorili nový slovník pre dizajn v osemdesiatych rokoch.

Tri najdôležitejšie prvky jeho diela sú svetlo, farba a miesto. Jeho architektúra ukazuje, ako jednoduchá geometria, bohatá vyhranenosť priestorov, svetelné efekty a tón, a umožňuje mu vytvárať jasné a zrozumiteľné miesta. Hlavný problém, na ktorý sa Meier sústreďuje ako architekt je to, čo nazýva priestorom bez miesta: „Čo robí priestor miestom?" Podľa neho existuje 10 faktorov, ktoré spájajú budovu so svojím prírodným prostredím. Jeden alebo viac faktorov musia byť prítomné, aby bol priestor miestom: faktory, ktoré ovplyvňujú spôsob bytia, ktoré zdôrazňujú prítomnosť budovy ako nezávislého predmetu, faktory, ktoré zdôrazňujú prítomnosť budovy v danom prostredí, ktoré podporujú fantáziu a hravosť, ktoré podporujú búrlivé nadšenie, faktory, ktoré zachovávajú pocit tajomna a dobrodružstva, prvky, ktoré nás spájajú s realitou, ktoré spájajú budovy so svojou minulosťou, umožňujú spontánne výmeny, a ktoré obhajujú ľudskú identitu.

Na základe takýchto teoretických definícií je zaujímavé vidieť, ako sa priestor mení v architektúre Richarda Meiera, od racionálnej hry tvarov na transcendentálnu, typické tvary obklopené a späté s prírodou. Napr. vo vyhláseniach ako: „Miesta sú ciele, či ohnisko, kde prežívame zmysluplné udalosti nášho bytia. Sú tam však aj isté odchýlky, na základe ktorých sa orientujeme a privlastňujeme si tak prírodné prostredie. Miesto je niečo, čo v nás evokuje pocit stálosti a nemenlivosti."

Atheneum ( 1975-1979) je turistické a informačné centrum, ktoré sa nachádza na brehu rieky Wabash na periférii historického mesta New Harmony. Vďaka umiestneniu trojposchodovej budovy šikmo k rieke, projekt získal široký priestor, vhodný na obhliadku mesta. Časti miesta obklopené oknami výstavného priestoru poskytujú návštevníkovi celkový výhľad, ktorý možno pozorovať zo strechy galérie. Získali sme tu „pocit miesta" pomocou vizuálnych, fyzických alebo psychologických zážitkov, ktoré postupne vytvárajú vzťah s minulosťou, ktoré predstavuje toto historické mesto. Porcelánové panely, priehľadné sklo, nemenná hra hrúbky stien, veľkosť výhľadu, výška stĺpov a medzier, ktoré vzájomne do seba zapadajú, to všetko vytvára dynamické fasády, ktoré sa menia v závislosti od vnútorného a vonkajšieho vzhľadu budovy.

Hartfordská škola teológie (1978-1981) v Conecticute je pomerne malá budova (3000 metrov štvorcových). Zahŕňa aj ostatné funkcie, ktoré bývajú rozmiestnené v rôznych budovách: kostol, kongresová hala, knižnica, kníhkupectvo, triedy a úrady. Budova s duchovným rázom, neodlučiteľné hodnoty, priestorové a svetelné vlastnosti sa striedajú bez akýchkoľvek chybných prvkov. Keďže ide o náboženskú, introverznú inštitúciu, ktorá slúži aj spoločenstvu, budova je založená na miernom vymedzovaní medzi verejným a súkromným priestorom. Čisté svetlo, jasné tvary a expresionistická štruktúra sú vhodnou kombináciou, ktorá vytvára skôr posvätnú atmosféru bez toho, aby narúšala čistotu otvoreného priestoru.

Jeho biela farba nikdy nie je biela, pokiaľ ide o predmet, ktorý sa neustále mení silami pôsobiacimi v prírode: obloha, počasie, flóra, oblaky a samozrejme - svetlo. Je to jasne zobrazené v múzeu High Museum of Art v Atlante (1980-1983). Projekt, ktorý sa v každom prípade stal charakteristickým znakom Richarda Meiera - klasický dôkaz jeho nesmiernej spätosti s belosťou. Kombinácia asymetrických kompozícií rôznych druhov plôch a hmôt, založených na priehľadných, rovných a krivočiarych stien tvoria vonkajšiu časť budovy. Vchodové átrium na rohu jedného zo štyroch zoskupení vzdáva úctu a memorandum múzeu Guggenhein. Na rozdiel od originálu, majestátna rampa umožňuje v múzeu prístup medzi rôzne plochy, kým steny átriá majú okná, ktoré poskytujú výhľad na mesto v prírodnom svetle.

Priehľadnosť a vizuálna rôznorodosť vytvárajú čistú hierarchiu priestorov, čím dodávajú budove pocit „tradična", aj napriek svojmu asymetrickému vzhľadu. Kláštorná belosť interiéru sa len zriedka vyskytuje v architektúre vo vzťahu s exponátmi, keďže prírodné svetlo zapríčiňuje neustálu premenlivosť interiéru.

Museum for the Decorative Arts vo Frankfurte (1979-1985) je ďalším dôkazom toho, že Richard Meier má zmysel pre historický sled. Zmenil projekt Villa Melzer z 19.storočia na verejný komplex, čím vytvoril súvislosť s unikátnym historickým kontextom. Keďže plán je zložený z dvoch naklonených mriežok, narovnáva odchýlky pôvodnej budovy spolu s riekou. Výber svetlého a bieleho projektu Richarda Meiera sa zhoduje s otvorenosťou priestoru. Na rozdiel od využitia svetla v klasickej alebo renesančnej architektúre, v tejto budove sa ujal spirituálny, svietiaci projekt so znakmi Baroka. Osvetlenie znovu nevnímame vizuálne, ale ako citový a dokonca spirituálny jav. Svetlo a farba nezvýrazňujú len štruktúru a funkčnosť budovy. Pôsobia esteticky, keďže vytvárajú neobyčajnú atmosféru, ktorá vyvoláva pozitívne dojmy. Nepretržitá spätosť budovy s prostredím a nevyhnutným funkcionalizmom získava náučný charakter.

Centrum Paula Gettyho (1984 - 1997), ktoré sa týči na kopci v Santa Monice, v Los Angeles je najkomplexnejšie dielo Richarda Meiera a aj napriek tomu nie je o nič menej dôkazom ústupu Post-modernismu. Niekto by však tvrdil, že tento okázalý projekt pripomína nekonečnú krásu talianských víl a záhrad zo 16-teho storočia, pravdepodobne Hadriánovu vilu (Hadrian`s Villa) v Tivoli. Areál pozostáva zo šiestich hlavných budov, umiestnených na dvoch vyvýšeninách, ktoré sú zaznamenané v miestnej topografii. Zvažujúci sa charakter diela, (ktorý predstavuje hlavný motív Richarda Meiera) je založený na prepojení medzi diaľnicou do San Diega a topografickou orientáciou miesta.

Richard Meier si pre tento komplex zvolil dosť nezvyčajný materiál. Hoci je štruktúra jasná a rozlúštiteľná, jej plán a samotná stavba sú zložité. Hra s objemom a rozmermi, ktorú je možné vidieť v zvažujúcich sa terasách a balkónoch, v mnohých rampách, galérií, arkádach a schodov, a ktorá vytvára súhru medzi prírodou a architektúrou, má sklon ku klasicistickej architektúre.

Na základe tohto možno dôjsť k záveru, že Getty Centrum predstavuje 3 kľúčové body, ktoré charakterizujú dobrú architektúru: súhra, pevnosť a harmónia. Za kvalitnú architektúru sa považuje „architektúra, ktorú možno použiť vo veľkom časovom rozpätí, ktorá si aj po rokoch zachováva svoju krásu, je originálna, zrozumiteľná a ktorú možno ľahko použiť.

Zdroj: Famous architects


Ohodnoťte:
0%

Hodnotené 44 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS