euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

Drevené mosty - utópia či realita?

 

Donedávna si drevo v dopravných stavbách vedel predstavit iba málokto. Časy sa menia, snažili sa to dokázať aj vo Francúzsku.

Je rad dôvodov, ktoré privodili návrat dreva medzi akceptované stavebné materiály. Patria medzi ne dôvody technologické (úspešné uplatnenie nových technológií v drevárskom priemysle), ekologické, ekonomické (nižšia energetická náročnosť na výrobu) a kultúrne (zmena pohľadu na civilizačný vývoj, dnes pod módnym pojmom zmena paradigmy).
Drevo sa od konca minulého storočia stalo aj konštrukčným materiálom tak namáhaných stavebných konštrukcí ako sú mostné. Aplikované je buď ako surové drevo, alebo ako súčasť materiálov na báze dreva se samostatným využitím, alebo v kombinácii s inými materiálmi : spriahnuté konštrukcie ocelo-drevené, alebo drevo-betonové, drevené konštrukcie vyztužované (ocelovými, sklenenými, alebo uhlíkovými lamelami), alebo predpínané atd.
Využitie drevených materiálov je vhodné predovšetkým pre lávky a komunikácie s obmedzeným zaťažením v prostrediach, ktoré si ohľaduplnosť inžinierskych zásahov do krajiny zaslúžia a kde je účelné pristúpiť na životnosť diela nižšiu ako u mostných konštrukciách obvykle požadovaných 90 (100) rokov.
Medzi zaujímavé mostné diela novej doby s využitím dreva v strednej Európe možno zaradiť oblúkový most Wennerbrücke cez rieku Mur v Rakousku, zavesený most v Magdeburku ponad Labe, v Čechách most v Českých Budějovicích cez slepé rameno Vltavy, most v Telči cez Ulický rybník, most cez riečku Svatavu v Kraslicích atd.
V roku 2001 bol v južnom Francúzsku, v blízkosti Valence dokončený drevený most ponad rieku Drôme v mestě Crest. Jedná sa o atraktívny most v historicky a architektonicky cennej lokalite s 900 ročnou históriou, v susedstve pôvodnej stredovekej fortifikačnej výstavby s dominujúcou pevnostnou a obytnou vežou (s výškou 52 m najvyššia donjon vo Francúzsku).
Nový most nahradzuje ocelový priehradový most z roku 1978, ktorý je situovaný v tesnej blízkosti a je určený k demontáži so zámerom predať ho do niektorého balkánského štátu. Dĺžka nosnej konštrukcie činí 93 m. Cez kamenisté koryto riky Drôme je prevádzana vozovka šírky 5,5m a dva chodníky po 1,25 mm. Jedná sa o trojpolový most s elegantne nadvýšenou priečlou, mnohonásobně podopretou vidlicovým systémom o spodnú stavbu, založenú na pilotách. Architektonicky neobvykle a pôsobivo je poňatá spodná stavba, cez svoju subtílnosť pripomínajúcu prvky opevnenia. Z betonového drieku piliera vybiehajú do priestoru výrazne sklonené dve dvojice betonových komolých kuželov. Na každom z nich spočívá šestica paprskovito rozbiehajúcich sa ocelo-drevených vzpier, prenášajúcích reakcie nosnej konštrukcie na pilier. Obdobné usporiadanie je zopakované i na drieku opier. Nosnou konštrukciu tvoria štyri lepené lamelové trámové nosníky, ztužené priečnymi priehradovými nosníkmi. Trámy prekrýva podlaha vozovky, u vonkajších trámov doplnená o konzoly podlahy chodníkové. Všetko je v drevenom prevedení, s využitím ocelových prvkov pre konstrukčné styky a podopretie.
Dôvody, ktoré viedly k využitiu dreva pre nosný systém priečle, sú uvádzané estetické, boli však aj ekonomické. Hoci most z tradičných materiálov by vyšiel lacnejšie, vďaka dotácii EU na podporu aplikácie dreva (13,85% ceny) a príspevku štátu (19,63% ceny) vyšiel drevený most lacnejšie (9,7mil frankov, tzn. cca 11 500FF/m2 mostu). Celková spotreba dreva (borovice Douglas) činila 250m3 za cenu 3mil. frankov.
Významným technickým problémom bola izolácia mostu, ktorej kvalita rozhoduje o životnosti mostu. Návrh a prevedenie bolo zverené renomovanej firme Siplast. Izolácia je prevedená dvojvrstvová z SBS modifikovaných asfaltových pásov, celoplošne natavených na drevenú podlahu, pred tým zastudena impregnovanou. Teplota pri natavení je odhadovaná na 2000C. Teplota natavení vzbudzovala najprv obavy, prvý návrh preto počítal s mechanickým kotevním spodnej vrstvy, ale skúšky prilnavosti pri mechanickom kotvení nevykázaly uspokojivé hodnoty.
Výstavba diela bola zahájena v septembri 2000, v júni 2001, vybavenie mostného svršku, mostné závery a úpravy na predmostiach spely k dokončeniu.

lk

www.mosty.cz


Ohodnoťte:
31%

Hodnotené 80 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS