euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

„ARCHITEKTÚRA A DIZAJN VEREJNÉHO PRIESTORU“ - Kollárovo námestie v nadväznosti na budúce kultúrne centrum Hurbanove kasárne

 

Cieľom súťaže bolo využitie Kollárovho námestia a priľahlého parku ako vstupnej brány do budúceho kultúrneho centra v Hurbanových kasárňach, kde sa predpokladá sústredenie rôznych kultúrnych aktivít, ako napr. kultúrny inkubátor, výstavná činnosť, zbierkotvorná a prezentačná činnosť pre dizajn, ale aj hudobná a divadelná činnosť, kaviarne, reštaurácie, oddychové zóny, stretávanie sa rôznorodých kultúrnych aktivít a ich prezentácia verejnosti, atď.

V októbri 2012 Slovenské centrum dizajnu vypísalo verejnú neanonymnú súťaž na architektonicko– dizajnérske riešenie Kollárovho námestia ako súčasti budúceho kultúrneho centra Hurbanových kasární. Súťaž sa organizovala v rámci medzinárodného projektu IDeALL (Integrácia dizajnu pre všetkých, Spoločné aktivity pre netechnologické inovatívne iniciatívy, zamerané na užívateľa), ktorého iniciátorom je Cité du Design v Saint-Etienne a ďalšie zahraničné organizácie.

Súťaž bola vypísaná pre študentov architektúry, dizajnu a vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Fakulty architektúry STU v Bratislave.
Súčasťou súťaže bol workshop s expertom na Dizajn pre všetkých z nadácie Design for All Foundation, Francescom Aragallom. Workshop bol študentmi hodnotený ako veľmi zaujímavý a prínosný.

Cieľom súťaže bolo využitie Kollárovho námestia a priľahlého parku ako vstupnej brány do budúceho kultúrneho centra v Hurbanových kasárňach, kde sa predpokladá sústredenie rôznych kultúrnych aktivít, ako napr. kultúrny inkubátor, výstavná činnosť,  zbierkotvorná a prezentačná činnosť pre dizajn, ale aj hudobná a divadelná činnosť, kaviarne, reštaurácie, oddychové zóny, stretávanie sa rôznorodých  kultúrnych aktivít a ich prezentácia verejnosti, atď.

Predmetom súťaže bol návrh riešenia priestorov Kollárovho námestia v nadväznosti na Hurbanove kasárne. Študenti mohli podávať riešenia v nasledujúcich oblastiach:
1/ architektonické riešenie Kollárovho námestia a jeho prepojenia s parterom Hurbanových kasární
2/ dizajn mestského mobiliáru (lavičky, osvetlenie, odpadkové koše, informačné tabule, stánky, atď.)
3/ grafické riešenie informačného-orientačného systému.

Účastníci súťaže mohli predkladať návrhy jednotlivých prvkov alebo komplexného riešenia územia ako výsledok tímovej spolupráce architekt - dizajnér - grafický dizajnér.
Dôležitou podmienkou predkladaných riešení bolo dodržiavanie princípu „dizajn pre všetkých“, t.j.  rešpektovanie čo najširšieho okruhu užívateľov, akceptovanie  požiadaviek a možností rôznych skupín obyvateľstva.

Porota posúdila spolu 39 prác od 54 autorov, z toho z VŠVU bolo 11 prác od 14 autorov, z STU 28 prác od 40 autorov.
Všetky práce poslané do súťaže splnili súťažné podmienky.

Porota hodnotila práce v troch kolách, do druhého kola postúpilo 17 prác. Do tretieho – finálového kola vybrala porota 10 prác. Z finálových prác porota určila 4 víťazné, z ktorých 3 dostanú cenu SCD a 1 cenu hlavnej architektky Hl. Mesta SR Bratislavy.
Porota hodnotila návrhy podané do súťaže ako kvalitne zvládnuté náročné zadanie v relatívne krátkom čase, mnohé splnili očakávania navrhovateľa súťaže. Porota ocenila nápaditosť návrhov a vyzdvihla úsilie a nasadenie študentov.

Vyhlásenie súťaže: 15. október 2012
Uzávierka: 10. december 2012.
Zasadnutie poroty: 17. 1. 2013 v priestoroch Hurbanových kasární.

Členovia poroty: (zľava) Dipl. Ing. Peter Gero, magistrát Hl. mesta Bratislavy; Mgr. Art., ArtD Pavel Masopust; Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Fakulta architektúry STU; Mgr. Katarína Hubová, Slovenské centrum dizajnu; prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.
povedal minister kultúry Daniel Krajcer.

 

Takto sa zmenia Hurbanove kasárne v Bratislave

Súťaž motivovala ateliér industrial dizajnu na VŠVU a do súťaže študenti tohto ateliéru, pod pedagogickým vedením Doc. Ferdinanda Chrenku, doručili projekt, ktorý je rozšírený o návrh konceptu Hurbanových kasární ako múzeum životného štýlu. Návrh formálne nesplnil súťažné podmienky, svojím zaujímavým riešením však má svoje miesto pri prezentácii výsledkov súťaže. Projekt svojim smerom uvažovania otvára priestor pre diskusiu o využití Hurbanových kasární.

Organizátori usporiadajú k súťaži výstavy v Bratislave a 14. 3. - 31. 3. 2013 na Medzinárodnom Bienále Dizajnu v Saint Etienne; autor koncepcie - Pierre de Gelder.
SCD vydá publikáciu – katalóg so súťažnými návrhmi podľa grafického návrhu Ondreja Gavaldu. Výsledky súťaže budú publikované a víťazné návrhy propagované v médiách a časopise Designum.

Mgr. Nina de Gelder
Projektová manažérka IDeALL

 


Ohodnoťte:
0%

Hodnotené 50 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS