euforion portal

Newsletter
banner
banner
Akcie
 

Adolf Loos

 

Adolf Loos patrí k najvýznamnejším priekopníkom moderného smeru v architektúre. Jeho vplyv však vo veľkej miere spočíval na niekoľkých návrhoch interiéru a na súbore kontroverzných esejí...

Adolf Loos patrí k najvýznamnejším priekopníkom moderného smeru v architektúre.  Jeho vplyv však vo veľkej miere spočíval na niekoľkých návrhoch interiéru a na súbore kontroverzných esejí. Jeho budovy sú presnými príkladmi jednoduchej krásy, počnúc obyčajnými vidieckymi domami, končiac plánovaním kompozícií na stavbu fasád domov a rezidencií. V začiatkoch jeho tvorby boli jeho stavebné kompozície len málo známe mimo Rakúska.

Adolf Loos sa narodil 10. Decembra 1870 v Brne. So stavebným remeslom sa zoznámil vo veľmi mladom veku, keď pracoval v otcovom kamenárstve. V sedemnástich rokoch Loos navštevoval Kráľovskú a ríšsku štátnu školu v Reichenbergu. V roku 1889 ho povolali na jeden rok služby do rakúskej armády. Od roku 1890 do roku 1893 študoval Loos architektúru na Technickej univerzite v Drážďanoch. Ako študent sa zvlášť zaujímal o diela klasicistu Schinkela a predovšetkým o diela Vitruvia. Obrovská chuť Loosa narástla ešte viac počas trojročného pobytu v Spojených štátoch, na ktorý odišiel v roku 1893. 23-ročný architekt bol obzvlášť očarený tým, čo považoval za inovatívnu efektívnosť amerických priemyselných budov, oblečenia a zariadenia domácností. V roku 1896 sa Loos vrátil do Viedne, kde začal pracovať v stavebnej firme Carla Mayredera.

V roku 1897 na stránkach viedenských novín Die Neue Freie Presse začal uverejňovať sériu polemických článkov, ktorými si získal medzinárodné uznanie. Nepísal priamo len o architektúre. Svoju pozornosť upriamil skôr na mnohé spoločenské neduhy, ktoré považoval za motivujúce faktory v snahe o zmenu každodenného života. Práce Adolfa Loosa sa čoraz viac zameriavali na skutočnosť, ktorú označuje za prílišnú ozdobnosť v tradičnom viedenskom dizajne, ako aj v nedávnych výtvoroch viedenskej secesie a Wiener Werkstatte. V roku 1898 na stránkach magazínu Ver Sacrum, ktorý prezentoval viedenskú secesiu, uverejnil Adolf Loos esej, ktorá predstavuje začiatok dlhej teoretickej opozície voči vtedy populárnej (francúzskej) secesii. Jeho teoretické práce vyvrcholili v krátkej eseji pod názvom ,,Ornament je zločin", uverejnenej v roku 1908. Pre Loosa bolo malé množstvo ornamentov v architektúre znakom duchovnej sily. Naopak k prehnanej dekorácii sa staval ako k zločinu - nielen pre abstraktné morálne dôvody, ale aj kvôli ekonomickej stránke práce a premrhaným materiálom v modernej priemyselnej civilizácii. Ako tvrdil Loos, keďže ornament už viac nebol dôležitým prejavom kultúry, robotník, ktorý ho vytváral, nemohol byť dobre zaplatený. Esej sa veľmi rýchlo stala teoretickým manifestom a kľúčovým dokumentom modernistickej literatúry a dostala sa aj k širokej verejnosti v zahraničí. Le Corbusier neskôr dielu pripísal atribút ,,Homérovskej očisty" architektúry.

Ďalším sporným bodom, ktorý Loos kritizoval, bolo maskovanie pravej podstaty a krásy materiálov zbytočnou a prehnanou ozdobnosťou. V eseji z roku 1898 pod názvom ,,Princípy stavania", Loos napísal, že skutočný staviteľský proces spočíva na samotných materiáloch a že stavanie by malo navonok zostať jednoduché. Vo svojej vlastnej práci dával Loos do kontrastu strohé priečelie s prezdobeným interiérom. Presne ako Mies van der Rohe aj Loos zredukoval architektúru na čisto technickú tautológiu, ktorá zdôrazňovala jednoduché zloženie materiálov. Po tomto jeho článku nasledovala v roku 1910 esej nazvaná ,,Architektúra", v ktorej vysvetlil dôležité nedorozumenia v dizajne: medzi interiérom a exteriérom, historickou pamiatkou a rodinným domom, umeleckými dielami a funkčnými objektmi. Pre Loosa rodinný dom nepatril k umeniu, pretože ten by mal potešiť každého, zatiaľčo umelecké dielo nemusí urobiť radosť všetkým.
Jedinými výnimkami, čiže jediné stavby, ktoré patria aj k umeniu aj architektúre, boli staviteľská pamiatka a náhrobný kameň. Loos mal pocit, že zvyšok architektonických stavieb, ktoré nevyhnutne slúžia na špecifické účely, nepatria do ríše umenia.

V roku 1989 navrhol Adolf Loos Múzejnú kaviareň (Café Museum), ktorá sa ukázala byť jedným z najzaujímavejších projektov jeho rannej tvorby. Jednoduchý interiér bol zrelým staviteľským stvárnením jeho teoretického zrieknutia sa štýlového dekorativizmu. Jednoduchosť nekrášleného priečelia, ktorá inšpirovala k obľúbenej prezývke Nihilistická kaviareň (Café Nihilismus), potvrdila jeho rozvyjajúcu sa teóriu o prevahe technológie nad dekoráciou. Kaviareň je tiež dôkazom jeho snahy o estetickú rovnosť krásy a učelnosti tým, že každému objektu vracia späť čisto utilitárnu hodnotu. Pre Loosa všetko, čo je krásne, musí byť aj užitočné.  Preto jediným prvkom, ktorým Adolf Loos skrášlil klenbový strop interiéru kaviarne, boli pásiky z mosadze, ktoré zároveň slúžili ako vodiče elektriny. Prepracovanejšie dielo, maličký Kartner bar Vienna (1907) odhaľuje na malom priestore architektovu veľkú citlivosť pre priestorové rozmiestnenie. Loos znovu ukázal svoju náklonnosť k expresívnemu používaniu prírodných materiálov zručným zakomponovaním klasických materiálov, vrátane mramoru, onyxu, dreva a zrkadla do opatrnej kompozície viditeľných vzorov.

V rokoch 1909 až 1911 Loos navrhol a postavil jedno z najznámejších diel, kontroverzný Looshaus v Michaelerplatzi v srdci starej Viedne. Tento komplexný návrh jasne vysvetľoval teóriu o vzťahu medzi zachovaním historickej minulosti veľkomesta a vynachádzaním nového mesta založenom na modernej staviteľskej práci. Návrh charakterizovala jednoduchá fasáda, ktorá postrádala všetky ornamentálne plastické tvary. Podľa Adolfa Loosa prírodné prostredie hlavného mesta sa nám prihovára prostredníctvom chýbajúcich ornamentálnych prvkov. V roku 1910 verejná senzácia, ktorú vyvolala jednoduchosť modernistických návrhov, vyvrcholila v mestskom nariadení dočasne zastaviť prácu; prestalo sa stavať a stavebné povolenia boli odmietnuté. Loos na útoky odpovedal na verejnom zhromaždení, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 2000 nahnevaných miestnych občanov. Spor ukončili dohodou, že na okná sa pridajú kvetináče ako pokus, aby medzi občanmi neobľúbený dizajn pôsobil dedinsky a aby ho takouto cestou spopularizoval.

Súkromné rezidencie, ktoré navrhol Adolf Loos, charakterizovali jednoduché biele fasády. Preto sa tieto stavby často spájali s prácou Le Corbusiera, J.J. Ouda a iných. Medzi najznámejšie patria v časopisoch často uverejňované domy Steiner House (1910) a Scheu House. Jedným z najznámejších projektov Adolfa Loosa bol jeho vstup do súťaže Tribune Tower v Chicagu v roku 1922. Prekvapujúca kombinácia dórskych prízemných stĺpov v spojení s modernou technológiou výstavby mrakodrapov naznačovali, že Loos sa svojej náuky o dekorácii predsalen pridŕžal menej ako si mysleli jeho modernistickí kolegovia. Podľa Loosa, vycibrené čierne žulové stĺpy, trvácne klasické symboly v staviteľstve, boli celkovo užitočné, a preto krásne.

Aj v roku 1922 bol Loos nominovaný za hlavného architekta Bytového družstva Viedenskej komúny. Medzi jeho projekty z tohto obdobia patria v prvom rade stavby vytvorené okolo jednoducho komponovaných návrhov s použitím základnej staviteľskej technológie. Flexibilné vnútorné úpravy dosiahol použitím pohyblivých priečok. Na predmestí  boli pre exteriér typické domáce zeleninové záhrady pred domom, ktoré sa považovali za základnú súčasť obydlí a pripisovala sa im veľká dôležitosť. Čoskoro bol Adolf Loos prácou hlavného architekta viac a viac znechutený. Na protest proti vtedajšej ideológii rakúskeho marxizmu Loos rezignoval na tento post ešte v tom istom roku ako bol doň menovaný.

V roku 1922 sa Loos presťahoval do Francúzska. Tam žil až do roku 1927 a pohyboval sa medzi Parížom a Riviérou, často cestoval do Rakúska, Nemecka a Československa. Nadšene ho priala francúzska avantgarda. Jeho dielo s názvom ,,Ornament je zločin" bolo v roku 1920 preložené v Esprit Nouveau, publikácii redigovanej Le Corbusierom, Paulom Dermeem a Ozenfantom. Adolf Loos tiež pravidelne vystavoval v d`Automne a stal sa prvým cudzincom zvoleným do jeho poroty. Počas tohto obdobia postavil Adolf Loos niektoré so svojich najvýznamnejších diel. Medzi ne patria vily: dom básnika Tristana Tzaru v Paríži (1926-1927), Mollerova vo Viedni (1928), Mullerova (1930), Winternitzova v Prahe (1931-1932) a Khunerov vidiecky dom v Payerbacku v dolnom Rakúsku. Keďže mali monolitický ráz, silne kontrastovali so sklennou architektúrou, ktorá dominovala racionalistickým štýlom dvadsiatych rokov minulého storočia. Znovu sa Adolf Loos ocitol v póze spornej ľahostajnosti voči nerozhodnosti súčasného vkusu.

V roku 1930, na svoje narodeniny, Loosa oficiálne ocenili ako majstra architektúry. Udelili mu každoročný honorovaný príjem od prezidenta Československej Republiky. Zbierky jeho esejí boli uverejnené v nasledujúcom roku. Loos zomrel 23. Augusta 1933 a pochovali ho pod jednoduchým náhrobným kameňom, ktorý si sám navrhol. Najvýznamnejší prínos Adolfa Loosa do architektúry spočíval v jeho literárnej rozprave.

Zdroj: Famous architects


Ohodnoťte:
10%

Hodnotené 90 krát.

Žiadne komentáre ku článku.

nový Pridaj nový komentár
Združenie euforionAdminwebdesign by CREAS